Projectes i serveis

Aquí tens una mostra dels projectes que fem. Des de la redacció de plecs d’especificacions a la producció de cartografia oficial, passant per visors i aplicatius web amb informació territorial, l’inspecció amb drons d'infraestructures, l’auditoria de models de dades geoespacials o la formació necessària, acadèmica o in company, per a que els nostres clients aprofitin al màxim les possibilitats de la geoinformació.
  Visualització i gestió de geodades des d’entorns web

  Mapping 2D/3D i cartografia oficial

  Mapa Solar Fotovoltaic 3D

  Observatoris econòmics, polítics i socials

  Transformació/migració ED50 a ETRS89

  Allotjament i centralització de geodades

  Peritatge i inspecció d’estats actuals i històrics

  Inspecció termogràfica mitjançant drones

  Models 3D de ciutat

  Inventaris, carrerers, actius i llicències

  Xarxes geodèsiques

  Consultoria i formació

  Streeview local

  Publicació de serveis web

  Integració i interoperabilitat de dades

  Desenvolupaments a mida

  Estudis pericials de delimitació de la propietat immobiliària

  Assistència i seguiment de projectes d’enginyeria civil

  Ortoimatges: actuals, històriques, satel·litàries, ...

  BIM, CAD/GIS d’estructures