HistòriaMercats i Serveis

Consulta els serveis que oferim i els mercats en els que treballem:

Mercats Serveis


Consulta'ns

Consulta-ho amb nosaltres per obtenir tota la informació.

Contacta


Història d'INFRAPLAN

Des de fa més de 20 anys INFRAPLAN ha anat evolucionant i actualment participa i millora tots els processos relacionats amb la gestió del territori.


2001

Fruit de les reunions mantingudes a l'UPC entre enginyers Catalans i Alemanys, Infraplan s'estableix al nostre país l'any 2001 aportant tota l'experiència de les seves altres seus europees.

Infraplan comença a treballar amb la captura primària de dades espacials per dotar al territori d'informació de base de qualitat. Aquestes tasques es transformaran molt aviat en l'àrea o departament de Mapping.

El projecte que vam iniciar llavors, el componen avui més de 30 professionals altament qualificats.
2003

Es crea l'àrea d'enginyeria per donar cobertura i assistència tècnica a les infraestructures que s'estan construint o es construiran properament.

Des d'aquest any, hem estat presents en la majoria de les grans infraestructures realitzades al nostre país en els àmbits ferroviaris, tramviaris, carreteres, obra civil, industria, energètics, arquitectònics, ...
2005

S'inicia l'àrea tecnològica. Amb l'objectiu de donar un millor servei als nostres clients, comencem a desenvolupar solucions orientades a garantir la qualitat de les dades dels projectes en els que participem.

Més endavant, moltes d'aquestes solucions formaran part de la família de productes Mapia: plataforma tecnològica que Infraplan desenvolupa i distribueix orientada a la captura, actualització, manteniment, depuració i publicació de dades geospacials.

Actualment distribuïm i implantem solucions tecnològiques als principals agents públics o privats del país.
2006

Pels volts del 2006, els principals agents públics ens homologuen com a un dels principals proveïdors per a la captura i manteniment de dades de base oficials: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, ...

Des d'aquest moment, comencem a ser un dels referents en la gestió i tractament de models de dades i plecs d'especificacions tècniques oficials.
2011

El 2011 ens internacionalitzem i comencem a treballar amb diferents projectes fora del nostre país. Principalment, col·laborem i realitzem projectes dins l'àmbit de la producció cartogràfica i la distribució de solucions tecnològiques.

Actualment tenim projectes oberts en varis països i continuem el procés d'internacionalització.
2015

Degut a una demanda creixent dels nostres principals clients, creem el departament o àrea de dades destinat al tractament i processament de dades per la creació, depuració, manteniment, transformació, millora i enriquiment de grans bases de dades corporatives amb component textual o geoespacial.

El resultat d'aquests projectes o serveis faciliten la presa de decisions en la gestió de diferents àmbits de les ciutats, industries, infraestructures, ...
2019

Amb l'objectiu de donar un millor servei i suport als nostres clients, el 2019, actualitzem acords de partenariat i col·laboració amb alguns dels principals proveïdors del nostre país.

Actualment, col·laborem amb els principals proveïdors de software, universitats i associacions orientades a l'àmbit geospacial.